Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 1
Điểm SP 4

Người theo dõi (7)

Huy Ngô Tuấn
Nguyễn duy Bình
Tina

Đang theo dõi (3)

Tina
Bloom Winx