Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 20

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (1)

Thảo Phương