Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (4)

hatsune miku
nguyenducan

Đang theo dõi (1)

lê thị giang