Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 113
Điểm GP 18
Điểm SP 7

Người theo dõi (5)

kinbed
ME TRO AMONG US
sherrya
khoa
Trí Hải

Đang theo dõi (5)

kinbed
khoa
Trí Hải
sherrya
ME TRO AMONG US