Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (12)

Đức Bùi
Lê Phương Thanh
Trần Anh Anh
Trang

Đang theo dõi (6)

gvcn3e
Nhung Nguyễn
Lê Phương Oanh