Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 200
Số lượng câu trả lời 59
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (9)

Mai Anh Kiệt
Vũ Ngọc Diệp
hồ hoàng mai

Đang theo dõi (3)

zZz Cool Kid zZz
tthnew