Nguyen Bao Ngoc

Nguyen Bao Ngoc

  • Số câu hỏi 9
  • Số câu trả lời 40
  • Điểm thành tích 0GP 11SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa


Địa chỉ

Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Liên kết