Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 367
Điểm GP 14
Điểm SP 237

Người theo dõi (22)

Đang theo dõi (3)

Huy Trâm
B.Thị Anh Thơ

Dòng thời gian