Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 44
Điểm GP 1
Điểm SP 20

Người theo dõi (5)

Huyền Thoại IS
Bich Ngoc
lop lop 55
Thuy Sinh Do

Đang theo dõi (7)

Chu Diệu Linh
Linh Phương
Alice
Hà Đức Thọ
lop lop 55

Dòng thời gian