Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 488
Điểm GP 18
Điểm SP 1184

Người theo dõi (177)

T-ARA
LÊ QUỲNH TRANG
Hà Ngọc Kim
Annie Scarlet

Đang theo dõi (54)

Hàn Băng Nhi
George H. Dalton
Nguyễn Huy Tú
Dung Kiều
Mỹ Dung