Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 3
Điểm SP 8

Người theo dõi (5)

Pham linh
Pham Văn Đức
phuong linh
Mạnh Phạm
Hòa Hoà

Đang theo dõi (27)