Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 127
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (11)

Kiệt Công
Anh Trần Hoài
Giỏi Chưa Nè
$Mr.VôDanh$

Đang theo dõi (8)

Dòng thời gian