Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 97
Điểm GP 1
Điểm SP 82

Người theo dõi (43)

Đang theo dõi (6)

FAIRY TAIL
Hà Thùy Dương
Lưu Hạ Vy
Nguyen Thi Mai
Linh Phương