Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 63
Điểm GP 15
Điểm SP 31

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (2)