Hà Sỹ Bách

Hà Sỹ Bách

  • Số câu hỏi 5
  • Số câu trả lời 186
  • Điểm thành tích 23GP 109SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Lê Thánh Tông


Địa chỉ

Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

Liên kết