Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 2
Điểm SP 22

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (2)

ha ngoc anh
Anh Pha