Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sóc Trăng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 1
Điểm SP 22

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (33)