Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 247
Điểm GP 13
Điểm SP 173

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (11)

Đặng Quốc Huy
Nguyễn Hữu Tú
Cẩm Anh Ngô
Vũ Minh Tuấn
Bùi Lan Anh