Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tiền Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 25
Điểm SP 14

Người theo dõi (1)

do thai

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Nguyễn Trần Thành Đạt em đoán là 671017 thành viên