Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bến Tre , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 71
Điểm GP 0
Điểm SP 18

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (3)