Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 360
Điểm GP 0
Điểm SP 180

Người theo dõi (62)

Ngọc Diệp
Nguyễn Anh Quân
KIÊN
My Trinh

Đang theo dõi (143)

Cầm Đức Anh
Ngọc Hnue
Đùi Nhi