Đào Huyền Chi

Đào Huyền Chi

  • Số câu hỏi 21
  • Số câu trả lời 98
  • Điểm thành tích 0GP 42SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Hồng Bàng


Địa chỉ

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên kết