Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 123
Điểm GP 64
Điểm SP 568

Người theo dõi (142)

Đang theo dõi (1)

Pham Van Tien