Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 1
Điểm SP 9

Người theo dõi (7)

Thanh Nga Phan
Phạm Nhật Khoa
Kirigaya Kazuto
Pham Le Dang Kha
Huỳnh Quốc Huy

Đang theo dõi (52)

Kirigaya Kazuto
Tử Đằng
Linh Diệu
Sách Giáo Khoa

Dòng thời gian