Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 162
Điểm GP 6
Điểm SP 109

Người theo dõi (21)

Toyama Kazuha
lê thanh phương
Jeon Jung Kook
Cherry Hoàng
Vân Nguyễn

Đang theo dõi (51)

Toyama Kazuha
Bang Tan Boys
lê thanh phương
Kim Tuyến