Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 2
Điểm SP 11

Người theo dõi (2)

cuibapnon

Đang theo dõi (1)

Lữ khánhTrình

Dòng thời gian