Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 34
Điểm GP 3
Điểm SP 49

Người theo dõi (21)

Phương
nhi nguyen
Đan Nguyen
Uyên Phương

Đang theo dõi (3)

Linh Phương
Giang Phạm

Dòng thời gian