Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (19)

jungkook
Jungkookie(BTS)
Nguyen Thi Tra My

Đang theo dõi (0)