Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 167
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (29)

Toyama Kazuha
Song Eun Hwa
Ngô Thanh Huyền

Đang theo dõi (37)

Song Eun Hwa
nhân
Thiên Thảo
Hung nguyen