Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (8)

hồ hồng ánh
Quỳnh Nhi
Trà Giang
Sen Phùng