Ngô Lê Bảo Ngọc

Ngô Lê Bảo Ngọc

  • Số câu hỏi 25
  • Số câu trả lời 19
  • Điểm thành tích 0GP 1SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Lương Định Của


Địa chỉ

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Liên kết