Phạm Hải Băng

Phạm Hải Băng

  • Số câu hỏi 1
  • Số câu trả lời 39
  • Điểm thành tích 6GP 23SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Hồng Bàng


Địa chỉ

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên kết