Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 355
Điểm GP 0
Điểm SP 41

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (3)

nhu nho
Akai Haruma

Dòng thời gian