Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 2
Điểm SP 9

Người theo dõi (6)

Đan Nguyen
Ly
Trần Thùy Linh
boy like you

Đang theo dõi (8)

Võ Diệu Trinh
tran trong bac
Sen Phùng
Ngọc Lam
Linh Diệu