Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (5)

Tuyen
Sakura bittchan

Đang theo dõi (2)

Akai Haruma
Đoàn Như Hân

Dòng thời gian