Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Long An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 133
Số lượng câu trả lời 1387
Điểm GP 15
Điểm SP 1090

Người theo dõi (28)

khanhsy Le
Văn Tiến Hồ
pô :))
Duyn-love - khánh

Đang theo dõi (3)

Hoàng Ngân Hà
_Sunn So Sad_
Khánh Quỳnh Lê