Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Lê Toản

Đang theo dõi (1)

Yến Nguyễn

Dòng thời gian