Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 1
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Đỗ Quyên
Hà Đức Thọ