Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (6)

Thủy Ngân
L.Ai
Muichirou Tokitou
Không Biết
Thẩm Tư Tuyền