Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 320
Điểm GP 15
Điểm SP 317

Người theo dõi (24)

Huỳnh Hoàng anh
xu zianghồ2011^^
Thuyet Hoang
trần thanh vân

Đang theo dõi (54)

Min Lee
Pascal