Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 156
Điểm GP 41
Điểm SP 132

Người theo dõi (16)

Trần Mai Anh
Mật Bí
Phạm Văn Hoàng
Ngọc Huyền

Đang theo dõi (24)

Ngọc Hiền
Triệu Minh Anh
Gia Hân Ngô
Nguyễn Anh Thư

Dòng thời gian