Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 27
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (8)

Dòng thời gian