Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 100
Số lượng câu trả lời 1474
Điểm GP 59
Điểm SP 773

Người theo dõi (44)

ben drowned
Kazuha Toyama
Sun Trần

Đang theo dõi (4)