Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 150
Số lượng câu trả lời 896
Điểm GP 83
Điểm SP 763

Người theo dõi (79)

Đang theo dõi (59)

Sáng
Ngố ngây ngô
Đạt Trần
Huong San