Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 39606
Điểm GP 15692
Điểm SP 55120

Người theo dõi (1842)

Đang theo dõi (1)

Đỗ Thanh Hải