Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ An Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 1
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

quynhdovu2007

Đang theo dõi (2)