Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Tháp , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Trúc Phương

Đang theo dõi (0)