Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 51
Số lượng câu trả lời 572
Điểm GP 0
Điểm SP 424

Người theo dõi (28)

Đang theo dõi (53)

Thu Hồng
Đỗ Thanh Hải
Karik-Linh
Admin
Bùi Thanh Vân