Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 899
Điểm GP 13
Điểm SP 479

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (0)