Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 589
Điểm GP 9
Điểm SP 1362

Người theo dõi (15)

mun biết học
legiabao
Thái Hà Phạm
qlamm

Đang theo dõi (0)